20 Bữa Tối Đơn Giản |  nhà bếp
20 Bữa Tối Đơn Giản |  nhà bếp

20 Bữa Tối Đơn Giản | nhà bếp

Meghan SplawnMeghan là Biên tập viên Thực phẩm cho nội dung Kỹ năng của Kitchn. Cô ấy là bậc thầy về nướng bánh hàng ngày, nấu ăn gia đình và khai thác ánh sáng tốt. Meghan tiếp cận đồ ăn với mục tiêu lập ngân sách — cả thời gian và tiền bạc — và tận hưởng niềm vui. Meghan có bằng làm bánh và bánh ngọt, và đã dành 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình để làm việc trong nhóm ẩm thực của Alton Brown. Cô ấy đồng tổ chức một podcast hàng tuần về thực phẩm và gia đình có tên Không phải tôi vừa cho bạn ăn.

#Bữa #Tối #Đơn #Giản #nhà #bếp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *