Applesauce Cookies Recipe |  Kitchn
Applesauce Cookies Recipe |  Kitchn

Applesauce Cookies Recipe | Kitchn

Thêm 3/4 cốc đường nâu nhạt hoặc đậm đã đóng gói và 1/4 thìa cà phê muối kosher vào bát cùng với bơ. Đánh bằng bộ phận gắn cánh khuấy (hoặc bằng máy đánh trứng máy trộn điện) ở tốc độ cao cho đến khi nhẹ và bông, từ 2 đến 3 phút. Cạo bớt các cạnh của bát. Thêm trứng, 1/2 cốc nước sốt táo và 2 thìa cà phê vani chiết xuất, và đánh ở tốc độ thấp cho đến khi kết hợp (hỗn hợp sẽ đông lại).

#Applesauce #Cookies #Recipe #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *