Các trọng lượng bánh tốt nhất 2022 – Đã được kiểm tra, đánh giá
Các trọng lượng bánh tốt nhất 2022 – Đã được kiểm tra, đánh giá

Các trọng lượng bánh tốt nhất 2022 – Đã được kiểm tra, đánh giá

Riddley Gemperlein-SchirmRiddley Gemperlein-Schirm là Biên tập viên Công cụ tại The Kitchn. Một người kiểm tra thiết bị nhà bếp chuyên nghiệp, cô ấy đã làm việc cho Test Kitchen, eatWell và Food52 của Mỹ. Mục tiêu của cô ấy: tìm ra thiết bị tốt nhất cho nhà bếp của bạn để bạn không lãng phí thời gian hoặc tiền bạc vào bất cứ thứ gì khác. Cô ấy sống ở Boston, MA với hai con chó của cô ấy.

#Các #trọng #lượng #bánh #tốt #nhất #Đã #được #kiểm #tra #đánh #giá

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *