Cách cắt cà rốt: 4 kiểu cắt cơ bản
Cách cắt cà rốt: 4 kiểu cắt cơ bản

Cách cắt cà rốt: 4 kiểu cắt cơ bản

Julienne (Que diêm) Cắt: Cắt một lát mỏng từ một bên của cà rốt và đặt cà rốt ở bên này – “đáy” này sẽ giữ cà rốt ổn định trong khi bạn cắt. Sau đó, cắt theo chiều dài của cà rốt thành những lát mỏng dày 1/8 inch. (Nếu các lát của bạn dày hơn một chút, tôi sẽ không nói.) Xếp tất cả các lát chồng lên nhau, sau đó cắt qua các lớp để tạo ra các que diêm.

#Cách #cắt #cà #rốt #kiểu #cắt #cơ #bản

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *