Cách nấu món gà tây đông lạnh cho Lễ tạ ơn
Cách nấu món gà tây đông lạnh cho Lễ tạ ơn

Cách nấu món gà tây đông lạnh cho Lễ tạ ơn

Tháo lòng gà: Tại thời điểm này, gà tây phải được rã đông đủ để bạn có thể tháo bất kỳ cơ cấu giàn nào (mặc dù hầu hết đều an toàn để quay trong lò; hãy kiểm tra thông tin trên bao bì của gà tây). Kiểm tra khoang cổ và loại bỏ túi lòng nếu bạn nhìn thấy nó. Kiểm tra khoang của gà tây để tìm cổ hoặc lòng gà và loại bỏ chúng nếu có thể. Nếu bạn không thể lấy được lòng gà tây hoặc nếu lòng gà tây vẫn đông cứng bên trong khoang gà tây, hãy tiếp tục quay, nhưng hãy kiểm tra cứ sau 30 phút để xem bạn có thể lấy lòng gà ra được không. Hãy cẩn thận – gà tây hầu như vẫn còn đông lạnh, nhưng nước trên bề mặt thì nóng.

#Cách #nấu #món #gà #tây #đông #lạnh #cho #Lễ #tạ #ơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *