Carnival Squash là gì?  Đây là những gì bạn nên biết
Carnival Squash là gì?  Đây là những gì bạn nên biết

Carnival Squash là gì? Đây là những gì bạn nên biết

Sau khi chỉ đơn giản là nướng một nửa bí đỏ lễ hội với một ít bơ và đường nâu, tôi đã ăn. Tuy nhiên, điều yêu thích của tôi về nó là hương vị bơ, gần giống như xi-rô cây phong.

#Carnival #Squash #là #gì #Đây #là #những #gì #bạn #nên #biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *