Cosmopolitan Cocktail Recipe |  Kitchn
Cosmopolitan Cocktail Recipe |  Kitchn

Cosmopolitan Cocktail Recipe | Kitchn

Cho 1 cốc đá vào bình lắc cocktail, 1 nửa ounce rượu vodka, 1 1/2 ounce cocktail nước ép nam việt quất, 1 ounce 3 giây và 1 ounce nước cốt chanh mới vắt. Đậy kín máy lắc và lắc mạnh cho đến khi bên ngoài máy đóng băng, khoảng 20 giây.

#Cosmopolitan #Cocktail #Recipe #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *