Đồ uống đóng hộp của Starbucks bị thu hồi ở nhiều quốc gia do có thể có mảnh kim loại
Đồ uống đóng hộp của Starbucks bị thu hồi ở nhiều quốc gia do có thể có mảnh kim loại

Đồ uống đóng hộp của Starbucks bị thu hồi ở nhiều quốc gia do có thể có mảnh kim loại

Đây là những điều cần biết. ĐỌC THÊM…

#Đồ #uống #đóng #hộp #của #Starbucks #bị #thu #hồi #ở #nhiều #quốc #gia #có #thể #có #mảnh #kim #loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *