Kế hoạch đóng gói bữa trưa ở trường |  Kitchn
Kế hoạch đóng gói bữa trưa ở trường |  Kitchn

Kế hoạch đóng gói bữa trưa ở trường | Kitchn

Anjali PrasertongAnjali Prasertong là một nhà văn và chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng tập trung vào hệ thống thực phẩm, công bằng chủng tộc và dinh dưỡng. Đến từ Los Angeles, cô đã dạy tiếng Anh ở vùng nông thôn Nhật Bản, làm đầu bếp riêng ở Malibu và dẫn đầu một chương trình sáng tạo cửa hàng góc do thành phố tài trợ ở New Orleans nhằm tăng cường tiếp cận thực phẩm tươi sống ở các khu vực có thu nhập thấp. Cô ấy trước đây là biên tập viên đóng góp cho The Kitchn, và hiện đang sống ở Denver với chồng và hai con.

#Kế #hoạch #đóng #gói #bữa #trưa #ở #trường #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *