Kylie Jenner & Travis Scott liệt kê Ngôi nhà chung đầu tiên của họ ở Beverly Hills
Kylie Jenner & Travis Scott liệt kê Ngôi nhà chung đầu tiên của họ ở Beverly Hills

Kylie Jenner & Travis Scott liệt kê Ngôi nhà chung đầu tiên của họ ở Beverly Hills

Tai Saint-LouisTai Saint-Louis là một nhà báo và nhà tư vấn phát triển nội dung gốc Haiti tại Atlanta. Trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, cô đã đóng góp cho Mass Appeal, Ebony.com, WatchLoud.com, Bossip.com, Creative Loafing, Scratch, XXL, The Source, Upscale Magazine và AllHipHop.com, đồng thời làm việc với các thương hiệu bao gồm Combat Jack Show và Lễ hội A3C. Cô cũng là đồng tác giả của The Art Behind The Tape, cuốn sách trên bàn cà phê đầu tiên về lịch sử văn hóa mixtape.

#Kylie #Jenner #Travis #Scott #liệt #kê #Ngôi #nhà #chung #đầu #tiên #của #họ #ở #Beverly #Hills

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *