Làm giàn gà tây của bạn mà không cần dây bện với thủ thuật dễ dàng của Sohla El-Waylly
Làm giàn gà tây của bạn mà không cần dây bện với thủ thuật dễ dàng của Sohla El-Waylly

Làm giàn gà tây của bạn mà không cần dây bện với thủ thuật dễ dàng của Sohla El-Waylly

Cory Fernandez Cộng tác viên biên tập thực phẩm Cory là cộng tác viên biên tập thực phẩm tại Kitchn. Từng là biên tập viên của Tạp chí Food Network, Cory thích nấu bia lạnh tại nhà, thử các công thức nấu súp mới, tổng hợp những phát hiện của Trader Joe và nêm mọi thứ gia vị vào thứ gì đó. Khi anh ấy không ở trong bếp, bạn có thể thấy anh ấy đang tìm một tài liệu tội phạm mới để xem với một ly Invivo X, sauvignon blanc của SJP gần đó.

#Làm #giàn #gà #tây #của #bạn #mà #không #cần #dây #bện #với #thủ #thuật #dễ #dàng #của #Sohla #ElWaylly

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *