Làm thế nào để băm tỏi.  Kitchn
Làm thế nào để băm tỏi.  Kitchn

Làm thế nào để băm tỏi. Kitchn

Xoay tỏi thái lát 90 độ để các lát chạy song song với bạn. Giữ cố định đầu dao bằng tay không thuận và băm tỏi bằng chuyển động đung đưa; đầu dao sẽ không bao giờ rời khỏi thớt, nhưng đầu cán dao sẽ quạt ra ngoài, di chuyển trái phải và lên xuống trên tỏi để cắt thành những miếng rất nhỏ.

#Làm #thế #nào #để #băm #tỏi #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *