Làm thế nào để cắt bít tết chống lại ngũ cốc
Làm thế nào để cắt bít tết chống lại ngũ cốc

Làm thế nào để cắt bít tết chống lại ngũ cốc

Trong bức ảnh trên, bạn có thể thấy rằng các sợi cơ chạy từ trái sang phải. Bằng cách cắt theo thớ, chúng tôi muốn cắt xuyên qua các sợi và rút ngắn chúng, thay vì cắt theo cùng một hướng mà chúng chạy. Điều này giúp bạn nhai dễ dàng hơn, vì rất nhiều công việc khó khăn để phá vỡ các sợi cơ đã được thực hiện cho bạn.

#Làm #thế #nào #để #cắt #bít #tết #chống #lại #ngũ #cốc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *