M & M’s tiết lộ nhân vật kẹo mới đầu tiên trong thập kỷ để kỷ niệm sự hòa nhập
M & M’s tiết lộ nhân vật kẹo mới đầu tiên trong thập kỷ để kỷ niệm sự hòa nhập

M & M’s tiết lộ nhân vật kẹo mới đầu tiên trong thập kỷ để kỷ niệm sự hòa nhập

Màu tím là M&M đậu phộng cái đầu tiên và cái thứ ba là nữ phát ngôn viên nói chung. ĐỌC THÊM…

#tiết #lộ #nhân #vật #kẹo #mới #đầu #tiên #trong #thập #kỷ #để #kỷ #niệm #sự #hòa #nhập

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *