Mariah Carey cuối cùng cũng đáp lại lời cầu xin của Martha Stewart dành cho cô ấy là “Không từ bỏ Lễ tạ ơn”
Mariah Carey cuối cùng cũng đáp lại lời cầu xin của Martha Stewart dành cho cô ấy là “Không từ bỏ Lễ tạ ơn”

Mariah Carey cuối cùng cũng đáp lại lời cầu xin của Martha Stewart dành cho cô ấy là “Không từ bỏ Lễ tạ ơn”

Hai người đều * rất * đam mê những ngày lễ yêu thích của họ! ĐỌC THÊM…

#Mariah #Carey #cuối #cùng #cũng #đáp #lại #lời #cầu #xin #của #Martha #Stewart #dành #cho #cô #ấy #là #Không #từ #bỏ #Lễ #tạ #ơn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *