Những quả trứng bị phá hủy của Togarashi là một phần trên phần còn lại
Những quả trứng bị phá hủy của Togarashi là một phần trên phần còn lại

Những quả trứng bị phá hủy của Togarashi là một phần trên phần còn lại

Nâng những quả trứng ngấu nghiến lên tầm cao giòn, vị umami. ĐỌC THÊM…

#Những #quả #trứng #bị #phá #hủy #của #Togarashi #là #một #phần #trên #phần #còn #lại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *