Pie Crust Cookies Recipe |  Kitchn
Pie Crust Cookies Recipe |  Kitchn

Pie Crust Cookies Recipe | Kitchn

Làm việc với 1 chiếc vỏ bánh chưa nướng tại một thời điểm, hãy mở nó ra trên bề mặt làm việc đã được tráng bột nhẹ. Cán mỏng cho đến khi dày 1/4 inch. Sử dụng khuôn cắt bánh quy tròn 2 inch để tạo ra nhiều đường cắt nhất có thể. Dùng thìa kim loại mỏng chuyển bánh quy sang khay nướng, đặt cách nhau khoảng 1/2 inch, 24 bánh trên mỗi khay nướng. Bánh quy sẽ không lan ra khi nướng. Lặp lại với lớp vỏ bánh thứ hai.

#Pie #Crust #Cookies #Recipe #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *