Pizza rau chân vịt (Sốt Không Nấu) |  Kitchn
Pizza rau chân vịt (Sốt Không Nấu) |  Kitchn

Pizza rau chân vịt (Sốt Không Nấu) | Kitchn

Khi nói đến bánh pizza topping, các lựa chọn là vô tận, nhưng có một số tác phẩm kinh điển, như rau bina, mà mọi người tiếp tục quay trở lại. Rau bina nấu trong khoảng thời gian tương tự như bánh pizza, vì vậy nó yêu cầu chuẩn bị thêm tối thiểu, và hương vị rất tuyệt với pho mát kem (hãy nghĩ đến rau bina có kem). Thêm vào đó, đó là một trong những cách thú vị nhất để có được rau xanh của bạn.

#Pizza #rau #chân #vịt #Sốt #Không #Nấu #Kitchn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *