Tại Trụ sở chính của Le Creuset ở Hoa Kỳ, Chậu rửa trong phòng tắm là bản sao của Lò nướng Hà Lan đặc trưng của họ
Tại Trụ sở chính của Le Creuset ở Hoa Kỳ, Chậu rửa trong phòng tắm là bản sao của Lò nướng Hà Lan đặc trưng của họ

Tại Trụ sở chính của Le Creuset ở Hoa Kỳ, Chậu rửa trong phòng tắm là bản sao của Lò nướng Hà Lan đặc trưng của họ

Và internet bị ám ảnh. ĐỌC THÊM…

#Tại #Trụ #sở #chính #của #Creuset #ở #Hoa #Kỳ #Chậu #rửa #trong #phòng #tắm #là #bản #sao #của #Lò #nướng #Hà #Lan #đặc #trưng #của #họ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *