Tôi đã làm sạch Microplane Zester của mình theo cùng một cách trong 15 năm – Và nó vẫn tốt như mới
Tôi đã làm sạch Microplane Zester của mình theo cùng một cách trong 15 năm – Và nó vẫn tốt như mới

Tôi đã làm sạch Microplane Zester của mình theo cùng một cách trong 15 năm – Và nó vẫn tốt như mới

Có một máy zester Microplane là một điều không cần phải bàn cãi. Làm sạch một cái khó hơn một chút. ĐỌC THÊM…

#Tôi #đã #làm #sạch #Microplane #Zester #của #mình #theo #cùng #một #cách #trong #năm #Và #nó #vẫn #tốt #như #mới

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *