Tôi sống một mình và vẫn mua cá hồi tươi của Costco với số lượng lớn
Tôi sống một mình và vẫn mua cá hồi tươi của Costco với số lượng lớn

Tôi sống một mình và vẫn mua cá hồi tươi của Costco với số lượng lớn

Phép toán nhanh: Nó giảm xuống còn 4,87 đô la cho mỗi mảnh 6 ounce. ĐỌC THÊM…

#Tôi #sống #một #mình #và #vẫn #mua #cá #hồi #tươi #của #Costco #với #số #lượng #lớn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *