Trước và sau: Xem nhà bếp này đi từ Cookie-Cutter đến Custom với một số sơn mới
Trước và sau: Xem nhà bếp này đi từ Cookie-Cutter đến Custom với một số sơn mới

Trước và sau: Xem nhà bếp này đi từ Cookie-Cutter đến Custom với một số sơn mới

Việc làm lại có giá từ 400 đến 500 đô la, nhưng mất khoảng bốn tháng để hoàn thành. ĐỌC THÊM…

#Trước #và #sau #Xem #nhà #bếp #này #đi #từ #CookieCutter #đến #Custom #với #một #số #sơn #mới

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *